Поиск по сайту ENSI
Search ENSI-web and in reports
Карьера

Jobbmuligheter                   

Career                           


 
Byggherrerådgivning og prosjektledelse Project Management and Consultancy in Norway
ENSI tilbyr rådgiver-tjenester til private og offentlige prosjekteiere, byggherrer og eiendomsutviklere knyttet til utvikling, planlegging, bygging/renovering og drifting av ulike typer bygninger.
ENSI is providing consultancy services to public and private property developers and building owners in development, planning, construction and operation of various types of buildings. 
Vi tilbyr en rekke tjenester, blant annet: byggherreombud; prosjektledelse; prosjektutvikling – fra ide til anbudsdokumenter; prosjekteringsledelse; byggeledelse; SHA – byggherrens plikter i Byggherreforskriften, etc. We offer a variety of services, including: ombudsman for building owners in renovation and construction projects; project management; project development - from idea/concept to tender documents; design management; construction management; follow up the duties of the building owner in the Building Owner Regulations (Byggherreforskriften), etc.
Pga. økende oppdragsmengde søker vi etter senior ingeniører med erfaring fra byggebransjen.  Due to increasing work load, we need to expand our project management capacities and skills, and are looking for senior professionals with experience from the building industry.
Som medlem av NIRAS-gruppen, kan vi tilby et profesjonelt arbeidsmiljø som gir oss den støtte vi trenger for å levere tjenester av høy kvalitet til våre kunder. As member of the NIRAS Group, we can offer a highly professional work environment providing all the support needed enabling us to provide high quality services to our clients.

Er du interessert å bli en del av vårt team for byggherrerådgiving og prosjektledelse? Vennligst send din CV til Tor-Eigil Robertsen

Do you want to join and be a part of our Project Management team? Please e-mail your CV to Tor-Eigil Robertsen.

 

Internasjonale utviklingsprosjekter

 

Development Aid

Vi har nesten 25 års erfaring med internasjonal prosjektledelse, forretningsutvikling, kapasitetsbygging og teknisk assistanse på energi, energieffektivisering, fornybar energi og relaterte miljøspørsmål i mer enn 35 land.

We have almost 25 years of international experience with project management, business development, capacity building and technical assistance on energy, energy efficiency, renewables and related environmental issues in more than 35 countries.

Vi samarbeider med regjeringer, myndighetene, frivillige organisasjoner, eksperter og bedrifter samt internasjonale organisasjoner som NEFCO (Nordic Environment Finance Corporation), EBRD (European Bank for Reconstruction and Development), EuropeAid, USAID, United Nations, Global Environmental Facility og World Bank. Prosjektene er utført i tett samarbeid med lokale partnere. We co-operate with governments, authorities, non-governmental organizations, experts and companies as well as international organizations like NEFCO (Nordic Environment Finance Corporation), EBRD (European Bank for Reconstruction and Development), EuropeAid, USAID, United Nations, Global Environmental Facility and the World Bank. The projects are performed in close cooperation with local partners.
Våre programmer og prosjekter gir økt energieffektivitet, utnyttelse av fornybare energikilder og bedre lønnsomhet for våre partnere og kunder. Vi bygger kapasitet og kompetanse som sikrer en bærekraftig utvikling. Our programmes and projects result in increased energy efficiency, increased utilization of renewable energy sources and profitable business for our partners and clients. We build capacities and skills securing sustainable development.
Som medlem av NIRAS-gruppen, er vi engasjert i en mengde bistandsprosjekter også gjennom NIC - NIRAS International Consulting, og vi trenger å utvide vår kapasitet og kompetanse med senior medarbeidere. As member of the NIRAS Group, we are involved in an increasing number of Development Aid projects through NIC – NIRAS International Consulting, and we need to expand our capacities and skills with senior professionals.
Er du interessert å bli en del av vårt team for internasjonale utviklingsprosjekter? Vennligst send din CV til Tor-Eigil Robertsen.

Do you want to join our Development Aid team? Please e-mail your CV to Tor-Eigil Robertsen.